Bel ons: 0544 375 045

Volg ons 

Stuur een e-mail:  Stel uw vraag

VEEL GESTELDE VRAGEN (FAQ)


Heb ik een verwijsbrief nodig? Hoe kan ik mij aanmelden voor Fysiotherapie of voor Fysio Fit?  Allemaal vragen die we voor u op een rijtje hebben gezet. U kunt ons natuurlijk ook bellen of e-mailen wanneer u toch nog vragen heeft over de mogelijkheden bij Centrum in Beweging. 


Heb ik een verwijzing nodig?

Nee, u heeft geen verwijsbrief van de huisarts meer nodig om de fysiotherapeut te bezoeken. Natuurlijk kunt u nog zoals voorheen eerst een afspraak maken bij de huisarts. De huisarts houdt de centrale rol in de coördinatie van uw zorg.


De fysiotherapeut zal de huisarts informeren wanneer u via DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie)in de praktijk komt. Tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst worden bepaalde voorwaarden met u besproken.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts of een andere zorgverlener. 


Wanneer er wel een indicatie voor de fysiotherapeut is maakt hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u een nieuwe afspraak. Bij deze nieuwe afspraak word de klacht verder uitgediept. Waarna in overleg met u tot een behandelplan gekomen wordt. DTF heeft voordelen. U komt ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. U kunt  ‘direct’ beginnen met het werken aan uw herstel.


Hoe kan ik mij aan- of afmelden?

Aanmelden kan aan de balie, telefonisch of per mail of fax voor individuele behandeling, onderzoek  of groepsprogramma's.


Telefonisch: 0544-375045

Fax: 0544-371628

Email: info@centruminbeweging.nl


Met vragen over uw aanmelding kunt u ons bellen. 

Voor specifieke toelichting over een specialisatie kunt u vragen naar de betreffende fysiotherapeut


Afmelden omdat uw afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Op maandag, kan afmelden tot 9.00 uur voor afspraken van die dag. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om een vervangend bedrag in rekening te brengen. In overleg met het secretariaat of de behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken. 


Trainen zonder klachten, kan dat?

U kent het verhaal vast wel: “Ik wil graag wat doen maar weet niet zo goed hoe of wat.” Of “Naar het fitnesscentrum wil ik wel maar ik mis begeleiding en ik wil graag wat meer aandacht want……….enz”


Wat is Fysio Fit?

Fysio Fit is bewegen/trainen onder begeleiding van een specialist in bewegen. U stelt doelen, wij verzorgen het beweegprogramma.


Voor wie is Fysio Fit bedoeld?

Fysio Fit is bedoeld voor een ieder die graag wil bewegen/trainen met of zonder beperking. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Werken aan de fitheid, trainen/bewegen met een specifieke doelstelling, gewoon als ontspanning of als vervolg van een revalidatietraject enz.


Waarom Fysio Fit?

Fysio Fit wordt verzorgd in kleine groepen.Deze groepen staan onder begeleiding van een fysiotherapeut, waardoor optimale en deskundige begeleiding is gegarandeerd. Tevens beweegt/traint u iedere week in dezelfde groep. De sociale context neemt toe en een veilige omgeving wordt gecreëerd. Bewegen/trainen zorgt bijvoorbeeld voor: een verbeterende conditie, toename van kracht, stressreductie, ontspanning, een lagere bloeddruk, totale fitheid en nog veel meer.


Spelregels

U traint een uur lang (1x of 2x p/week) onder begeleiding van een fysiotherapeut. Wanneer u kiest voor een bepaalde tijd in ons rooster zal dit uw vaste groep worden. Er kan dus niet vrijblijvend getraind worden. Dit om optimale begeleiding te kunnen garanderen. Lessen welke worden gemist, kunnen ten alle tijden worden ingehaald. Hier moet wel een afspraak voor worden gemaakt.


Inschrijven

Inschrijven kan door middel van het inschrijfformulier. Bij inschrijving wordt er een afspraak gemaakt voor een intake. Tijdens deze intake worden persoonlijke doelstellingen geformuleerd. Er word een conditie- en een krachttest afgenomen, waarna een passend trainingsschema voor u wordt gemaakt.


Wanneer kan ik trainen in de oefenzaal?

Hieronder ziet u een overzicht wanneer de oefenzaal beschikbaar is voor Fysio Fit.

Download het schema


 

Waar vind ik de benodigde inschrijfformulieren?

Hieronder kunt u de inschrijf- en aanmedlingsformulieren donloaden. 

 

 

Wat staat er op de chronisch lijst fysiotherapie?

Op deze lijst staan de voorwaarden zoals door de zorgverzekeraars gehanteerd. Klik op chronische lijst voor het overzicht.

 

Wat zijn uw rechten als patient?

Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn zorg. Zowel u als de hulpverlener hebben rechten en plichten. Het is belangrijk dat u deze kent.Om de positie van de patiënt te versterken zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst(WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en hulpverlener. De wet is op 1 april1995 inwerking getreden.

 

Gezamenlijke inspanning

Minstens zo belangrijk als een wettelijke regeling is de houding van beide partijen. Dit betekent dat beide partijen open staan om gezamenlijk inspanningen te leveren die bijdragen aan de behandeling. De hulpverlener werkt vanuit zijn (medische) professionaliteit aan de behandeling. Hij geeft informatie en staat open voor vragen en eventuele klachten. Voor patiënten is het belangrijk dat zij met de hulpverlener kunnen overleggen over wat ze van de behandeling verwachten en dat zij voorzover mogelijk, zelf ook hun bijdrage leveren aan de behandeling.

 

U heeft recht op duidelijke informatie

Een hulpverlener informeert u in begrijpelijke taal over:

• uw ziekte of aandoening

• de voorgestelde behandeling of het onderzoek

• eventueel andere behandelingsmogelijkheden

• de gevolgen en eventuele risico’s van de behandeling

 

Weloverwogen beslissen
Kortom, de hulpverlener vertelt u duidelijk wat er precies met u gaat gebeuren en waarom. Deze informatie heeft u nodig om weloverwogen een beslissing te kunnen nemen over uw behandeling. Wanneer u niet alles in één keer kunt verwerken, kunt u de hulpverlener vragen het u in gedeeltes vertellen. Hij komt er dan een paar keer op terug. Het is van belang dat u alle informatie heeft ontvangen en begrepen voordat de behandeling begint.

 

Op welke wijze krijg ik informatie?

De hulpverlener heeft de plicht om de patiënt informatie te geven. Het overbrengen van informatie is een samenspel tussen de patiënt en zijn hulpverlener. Precieze regels hiervoor zijn er niet. De hulpverlener zal de informatie afstemmen op de persoon van de patiënt. De een heeft meer uitleg nodig dan de ander. Misschien wilt u graag

meteen horen waar het op staat, een ander juist niet. Een belangrijke rol is voor uzelf weggelegd. U kunt een gesprek goed laten verlopen door duidelijk te zijn. Bijvoorbeeld door aan te geven dat u meer wilt weten, of dat u nog niet alles begrijpt. Vraag alles wat u wilt weten!

 

Toestemmingsvereiste

Wat houdt het toestemmingsvereiste in?

De informatie over het onderzoek en de behandeling is nodig om toestemming voor een bepaalde behandeling te kunnen geven. U mag alleen behandeld worden met uw toestemming.

 

Wordt altijd om toestemming gevraagd ?

Wanneer sprake is van een ingrijpende behandeling zal de hulpverlener uitdrukkelijk uw toestemming vragen. Bij minder ingrijpende behandelingen zal niet altijd toestemming gevraagd worden, maar kan uw toestemming blijken uit uw gedrag.

 

Mag ik mijn dossier inzien?

Uw hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling

 

Mag een ander mijn dossier inzien?

Niemand anders dan uzelf en de hulpverleners die bij uw behandeling zijn betrokken, heeft het recht uw dossier in te zien. Alleen wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, mogen anderen het inzien. Een hulpverlener moet zijn dossiers zorgvuldig bewaren. Hij moet voorkomen dat onbevoegden inzage krijgen.

 

Kan ik een kopie krijgen?

Op uw verzoek kunt u een kopie krijgen van uw dossier of een gedeelte daarvan. De hulpverlener mag daarvoor een redelijke vergoeding vragen. Om de kosten te beperken, kunt u eerst uw dossier inkijken.

 

Mijn dossier klopt niet, wat nu?

Wanneer u in uw dossier zaken tegenkomt die niet kloppen of waarmee u het niet eens bent, kunt u de hulpverlener vragen dit te veranderen. Gaat uw hulpverlener niet op uw verzoek in, dan moet hij u uitleggen waarom. Ook kunt u uw eigen visie op de behandeling opschrijven. Uw hulpverlener zal dan uw verklaring aan het dossier toevoegen.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens uit uw dossier moeten minimaal vijftien jaar worden bewaard. Na die tijd vernietigt de hulpverlener ze, tenzij er redenen zijn om ze langer te bewaren. U kunt ook zelf om vernietiging vragen. In principe zal uw hulpverlener op uw verzoek ingaan, behalve wanneer een ander daar ernstig nadeel van zou kunnen ondervinden.Wanneer hij uw gegevens niet wil vernietigen, moet hij dat aan u meedelen en uitleggen waarom.

 

Hoe zit het met mijn privacy?

Klik voor meer informatie op Wat houdt het recht op privacy in?

 

Wat betekent  HKZ 

Centrum in Beweging werkt samen met alle zorgverzekeraars.

De praktijk is HKZ-ISO-gecertificeerd; ook voor u is dit een garantie voor uitstekende kwaliteit.

 

U mag rekenen op:

  • hoge kwaliteit in zorg volgens up-to-date inzichten

  • persoonlijke aandacht en een persoonlijk behandelplan

  • een optimaal behandelresultaat in een zo kort mogelijke tijd.

 

Klik op HKZ Keurmerk voor meer informatie.