Bel ons: 0544 375 045

Volg ons 

Stuur een e-mail:  Stel uw vraag

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut richt zich op de ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar. Zij herkent mogelijke problemen bij een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van een aandoening van zintuigen, organen, het zenuwstelsel en/of houdings- en bewegingsapparaat.

Verstoring in de ontwikkeling

Voor het jonge kind kan een verstoring in de motorische- en/of sensorische ontwikkeling zijn weerslag hebben op andere facetten van het kind, zoals zijn sociaal en/of psychisch functioneren.

Kinderfysiotherapie voor:

zuigelingen met o.a.:
- motorische onrust / veel  huilen
-(over) strekken
- niet op de buik willen liggen
- billenschuiven
 
peuter/ kleuter:
- motorisch onhandig, houterig bewegen
- valt veel
- laat veel uit handen vallen
- overmatige (faal)angst
- slechte en/of slappe lichaamshouding
- kan niet stil zitten
- slechte schrijfmotoriek en/of problemen met schrijftempo
- veel bijbewegingen
- motorische ontwikkeling blijft achter t.o.v. leeftijdsgenootjes


 Wat doen we bij kinderfysiotherapie

- De kinderfysiotherapeut observeert en  onderzoekt het kind.(evt. bij u thuis)

- Informatie wordt ingewonnen bij de ouders en eventueel school en anderen (met  goedkeuring van ouders ) .

- Er wordt een behandelplan opgesteld.

- De behandeling richt zich op de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind.

- Ouders worden bij de behandeling betrokken zodat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind.


Kinderfysiotherapie en samenwerking

Tijdens de ontwikkeling van het kind kunnen zich nieuwe aspecten van de problematiek voordoen. Het kan dan noodzakelijk zijn opnieuw contact op te nemen en/of samen te werken met anderen. Dit betreft disciplines zoals arts, logopedist, ergotherapeut, leerkracht, orthopedagoog/psycholoog/ maatschappelijk werkende en anderen .

Hoe kom je bij de kinderfysiotherapeut

Een huisarts of medisch specialist kan het kind verwijzen naar de kinderfysiotherapeut. De ouders kunnen ook op eigen initiatief/zonder verwijzing de hulp inschakelen van de kinderfysiotherapeut!
Indien gewenst, komt de kinderfysiotherapeut bij u thuis.

Gespecilaiseerd in kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut heeft gedurende een 3 jarige post HBO opleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan m.b.t. het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind.